આઈ.વી.એફ ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી 30000 રૂપિયા મા,જેમાં ઈંડા ખેંચવા, બાળક બનાવવું, બાળકને ગર્ભાશયમાં મૂકવું તથા બધા જ મોંઘા ઇન્જેક્શન નો સમાવેશ થાય છે. ઉપરાંત કોઈપણ છુપી શરતો કે છુપા ચાર્જ નથી. મોબાઈલ નંબર ૯૭૧૪૮૬૪૬૪૪

आईवीएफ टेस्ट ट्यूब बेबी ₹30000 इसमें बच्चा बनाना अंडे खींचना और बच्चे को गर्भाशय में रखना सभी चार्ज ओं का समावेश होता है कोई भी छुपा चार्ज या कोई भी छुपी शर्तों अलग से नहीं है आज ही कांटेक्ट कीजिए मधुदीप आईवीएफ एंड टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल भावनगर गुजरात मोबाइल नंबर 97 148 64 644

Ivf test tube baby 30000/- Includes all costly injections Ovum pick up embryo transfer Ivf laboratory and disposable charges No hidden charges no hidden conditions Mobile no 7096051848

Prices

Charges

INFERTILITY TREATMENTS

*excludes medicine costs

1. IUI Rs. 15,000 *Extra
2. TESA, TESE, MESA, PESA  Rs. 20,000 *Extra
3. IVF (Test Tube Baby)

* This is the basic charge of Ivf test tube baby

Rs. 30,000 *Extra

 

4. ICSI (intra cytoplasmic sperm injection) Rs. 20,000 *Extra
5. Female Egg (Ovum) Donation Rs. 20,000 *Extra
6. Cryopreservation (freezing) by vitrification of embryo freezing

**Above charges are procedure charge it excludes post-procedure medicine and injection charge and charges may vary from patient to patient–

Rs. 20,000 *Extra
Ready to get started?

Please contact us today and we’ll be happy to provide a free quote.